انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان - آرشیو

بروز ترین های آثار

Last posts
توضیح اثر :

آخرین فراخوان جلسه نقد و بررسی سال 1398

توضیحات / دانلود گزارش کد : 367
توضیح اثر :

سیاه مشق زیبا از استاد بیگ محمدی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 366
توضیح اثر :

مصاحبه استاد بیگ محمدی در شبکه باران

توضیحات / دانلود گزارش کد : 365
توضیح اثر :

نمایشگاه خوشنویسی در پیشگاه جانان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 364
توضیح اثر :

اثر زیبا استاد علیرضا بیگ محمدی - بهار 98

توضیحات / دانلود گزارش کد : 363
توضیح اثر :

اثر جدید استاد فلاح دوست- مرداد 98

توضیحات / دانلود گزارش کد : 362
توضیح اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 28 شهریور 98

توضیحات / دانلود گزارش کد : 361
توضیح اثر :

برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری فوق ممتاز تیرماه 98

توضیحات / دانلود گزارش کد : 360
توضیح اثر :

آثار گردهمایی نقد و بررسی 31 خرداد 98

توضیحات / دانلود گزارش کد : 359
توضیح اثر :

آثار گردهمایی نقد و بررسی دوم اسفند 97

توضیحات / دانلود گزارش کد : 358
توضیح اثر :

اثر زیبا از استاد بیگ محمدی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 357
توضیح اثر :

اثر بسیاز زیبا از استاد ملک زاده

توضیحات / دانلود گزارش کد : 356