انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

اثر زیبا و دیدنی از استاد بختیاری,

اثری کمتر دیده شده از استاد بختیاری,اثر زیبا و دیدنی از استاد بختیاری,استاد بختیاری,بیوگرافی استاد بختیاری,جواد خبتاری,خوشنویسی,خوشنیوسان معاصر,خوشنویسی,چلیپا,م

اثری کمتر دیده شده از استاد بختیاری,اثر زیبا و دیدنی از استاد بختیاری,استاد بختیاری,بیوگرافی استاد بختیاری,جواد خبتاری,خوشنویسی,خوشنیوسان معاصر,خوشنویسی,چلیپا,م

بروز ترین های آثار

Last posts
اثر زیبا و دیدنی از استاد بختیاری
توضیح اثر :

g098_استاد_بختیاری.jpg

 

برای نمایش در اندازه واقعی بر روی آن اشاره بفرمائید ....

 

با تشکر از استاد سلامت منش بزرگوار که زحمت تهیه آثار را کشیدند

 

انجمن خوشنویسان ایران

شعبه لاهیجان

AkhoshnvisanL.ir

توضیحات / دانلود گزارش کد : 246