انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

نمایشگاه خوشنویسی

نمایشگاه خوشنویسی

بروز ترین آثار

Last posts
نمایشگاه خوشنویسی در پیشگاه جانان
درباره اثر :

نمایشگاه خوشنویسی در پیشگاه جانان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 364
اولین نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان انجمن خوشنویسان لاهیجان در سال 97
درباره اثر :

اولین نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان انجمن خوشنویسان لاهیجان در سال 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 335
برپایی نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی استادان
درباره اثر :

برپایی نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی استادان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 289
نمایشگاه
درباره اثر :

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد علی اشرف صندوق آبادی با عنوان " دیباچه ی عشق"

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 272
تصاویری از مراسم افتتاحیه نمایشگاه غبار تا کتیبه از آقای بهادر پگاه
درباره اثر :

تصاویری از مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار خوشنویسی آقای بهادر پگاه  با عنوان « غبار تا کتیبه » در گالری ایده پارسی با حضور پر شور و با شکوه اساتید هنر خوشنویسی کشور
......

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 180
آثار نمایشگاه خوشنویسی خانم حمیرا حیدری -اردیبهشت94
درباره اثر :

 

آثار نمایشگاه خوشنویسی خانم حمیرا حیدری

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 148

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران