انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

بخش آثار

بخش آثار,آثار قدما ,خوشنویسی قدما,خوشنویسان,خوشنویس,انجمن خوشنویسان,خوشنویسان معاصر ,معاصر

بروز ترین آثار

Last posts
استاد مير عماد حسنی - ویژگی ها
درباره اثر :

استاد مير عماد حسنی - ویژگی ها

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 368
اثر بسیاز زیبا از استاد ملک زاده
درباره اثر :

اثر بسیاز زیبا از استاد ملک زاده

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 356
یادی از استاد سید حسن میرخانی
درباره اثر :

یادی از استاد سید حسن میرخانی

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 333
سیاه مشقی بسیار زیبا از قدما
درباره اثر :

سیاه مشقی بسیار زیبا از قدما

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 298
اثر چلیپای میرعماد
درباره اثر :

اثر چلیپای میرعماد

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 278
چلیپای میرعماد الحسنی
درباره اثر :

چلیپای میرعماد الحسنی

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 277
استاد اویس وفسی  - خوشنویسان لاهیجان
درباره اثر :

استاد اویس وفسی  - خوشنویسان لاهیجان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 257
چلیپا نستعلیق با رقم میرعلی هروی
درباره اثر :

چلیپا نستعلیق با رقم میرعلی هروی

محل نگهداری موزه‌ی والترز

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 247
اثری زیبا از قدما - ابروانت برای صید دلم ...
درباره اثر :

در ادامه با ما باشید »»»»

/

با عضویت و درج مطلب ما را در پیشبرد اهداف سایت یاری دهید ....

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 119

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران