انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

آزمون

آزمون

بروز ترین آثار

Last posts
 برنامه و دستورالعمل امتحانات فوق ممتاز تیر 98
درباره اثر :

برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری فوق ممتاز تیرماه 98

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 360
تصاویر آزمون روز 5 و 6 بهمن ماه 96 انجمن خوشنویسان لاهیجان
درباره اثر :

تصاویر آزمون روز 5 و 6 بهمن ماه 96 انجمن خوشنویسان لاهیجان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 311
برنامه زمان امتحانات میاندوره ای 1396 انجمن خوشنویسان ایران
درباره اثر :

چلیپای بسیار زیبا اثر استاد فلاح دوست در دی 96

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 302
برنامه سراسری میاندوره ای 1396 انجمن خوشنویسان
درباره اثر :

برنامه سراسری میاندوره ای 1396 انجمن خوشنویسان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 288
برنامه امتحانات سراسری تابستان 96 انجمن خوشنویسان ایران
درباره اثر :

برنامه امتحانات سراسری تابستان 96 انجمن خوشنویسان ایران

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 273
اعلام نتایج آزمون اردیبهشت 96 انجمن خوشنویسان ایران
درباره اثر :
دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 267
برنامه امتحانات پایان دوره ای 1396 انجمن خوشنویسان ایران
درباره اثر :

برنامه امتحانات پایان دوره ای 1396 انجمن خوشنویسان ایران

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 258
نتایج آزمون فوق ممتاز خوشنویسان ایران زمستان 95
درباره اثر :
دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 250
اعلام نتایج آزمون خوشنویسی زمستان 1395
درباره اثر :

اعلام نتایج آزمون خوشنویسی زمستان 1395

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 248

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران