انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

آثار فراخوان ها

آثار فراخوان ها

بروز ترین آثار

Last posts
آثار گردهمایی نقد و بررسی 31 خرداد 98
درباره اثر :

آثار گردهمایی نقد و بررسی 31 خرداد 98

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 359
آثار گردهمایی نقد و بررسی دوم اسفند 97
درباره اثر :

آثار گردهمایی نقد و بررسی دوم اسفند 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 358
آثار سومین فراخوان نقد و بررسی 24 آبان 97 لاهیجان
درباره اثر :

آثار سومین فراخوان نقد و بررسی 24 آبان 97 لاهیجان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 351
آثار فراخوان نقد و بررسی خوشنویسی 1 شهریور 97
درباره اثر :

آثار فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 1 شهریور 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 346
آثار اولین فراخوان خوشنویسی 1397 انجمن لاهیجان
درباره اثر :

آثار اولین فراخوان خوشنویسی 1397 انجمن لاهیجان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 332
نمایشگاه خوشنویسی هنرجویان لاهیجان
درباره اثر :

نمایشگاه خوشنویسی هنرجویان لاهیجان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 330
تصاویر منتشر شده در جلسه نقد و بررسی 28 خرداد انجمن خوشنویسان لاهیجان
درباره اثر :

تصاویر منتشر شده در جلسه نقد و بررسی 28 خرداد 94

انجمن خوشنویسان لاهیجان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 162
تصاویر منتشر شده در جلسه نقد و بررسی 23 اردیبهشت انجمن خوشنویسان لاهیجان
درباره اثر :

تصاویر منتشر شده در جلسه نقد و بررسی 23 اردیبهشت 94

انجمن خوشنویسان لاهیجان

 


دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 161

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران