انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

اعلام برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری میاندوره ای زمستان 95,

برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری میاندوره ای زمستان 95 انجمن خوشنویسان ایران,امتحانات انجمن خوشنویسان ایران,ازمون انجمن خوشنویسان ایران,سایت انجمن خوشنویسان

برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری میاندوره ای زمستان 95 انجمن خوشنویسان ایران,امتحانات انجمن خوشنویسان ایران,ازمون انجمن خوشنویسان ایران,سایت انجمن خوشنویسان

بروز ترین های آثار

Last posts
اعلام برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری میاندوره ای زمستان 95
توضیح اثر :

توجه :

1- برنامه زمانبندی و دستورالعملهای آزمون فوق ممتاز زمستان 95 متعاقباً اعلام خواهد گردید.

2- کلیه شعب می بایست از فایل اکسل و فرمهای ارسالی جدید استفاده نمایند و درج کد ملی و شناسنامه الزامی می باشد.

توضیحات / دانلود گزارش کد : 236