انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

برنامه و دستورالعمل های امتحانات فوق ممتاز 94 خوشنویسان ایران,دانلودبر

دانلود برنامه و دستورالعمل های امتحانات فوق ممتاز 94 خوشنویسان ایران,فوق ممتاز,خوشنویسی,اخبار هنری,خبرخهای هنری,هنری,هنرمند,هنرمندان,هنرمندان خوشنویس ایرانی,ایر

دانلود برنامه و دستورالعمل های امتحانات فوق ممتاز 94 خوشنویسان ایران,فوق ممتاز,خوشنویسی,اخبار هنری,خبرخهای هنری,هنری,هنرمند,هنرمندان,هنرمندان خوشنویس ایرانی,ایر

بروز ترین های آثار

Last posts
برنامه و دستورالعمل های امتحانات فوق ممتاز 94 خوشنویسان ایران
توضیح اثر :

 

فوق ممتاز 94

برنامه امتحانات فوق ممتاز

 

 

به دلیل تقارن امتحانات پایان دوره انجمن خوشنویسان ایران و با توجه به درخواست های مکرر تغییرات در تاریخ امتحان صورت گرفت.

برای دانلود  فایل اکسل بر روی جمله زیر کلیک کنید

 

((  دانلود فرمهای اکسل مشخصان هنرجویان

 

شرکت کننده در آزمون سراسری و فوق ممتاز ))

 

 

دستورالعمل ها :

 

امتحانات خرداد 94

 

مدیران

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

فرم امتحانات خرداد 94

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران

 

 بازنشرکننده مطلب در سایت شعبه لاهیجان  : مهندس مشعوف

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 145