سایت اطلاع رسانی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

بیا که قصر اهل سخت سست بنیاد است - اثر استاد سلامت منش - دی95

بیا که قصر اهل سخت سست بنیاد است - اثر استاد سلامت منش - دی95,استاد سلامت منش,آثار استاد سلامت منش,خطاطی,خوشنویسی استاد سلامت منش,انجمن خوشنویسان,سایت هنری,لاهی

بیا که قصر اهل سخت سست بنیاد است - اثر استاد سلامت منش - دی95
توضیح اثر :

caxc_salamatmanesh1.jpg

 

cwri_salamatmanesh2.jpg

 

برای نمایش در اندازه واقعی بر روی تصویر اشاره بفرمائید

 

با تشکر از استاد سلامت منش

 

انجمن خوشنویسان ایران

شعبه لاهیجان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 242