انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

جلسه نقد و بررسی پنج شنبه 29 آبان 1393

جلسه نقد و بررسی پنج شنبه 29 آبان 1393

جلسه نقد و بررسی پنج شنبه 29 آبان 1393

بروز ترین های آثار

Last posts
جلسه نقد و بررسی پنج شنبه 29 آبان 1393
توضیح اثر :

با سلام

دومین جلًسه نقد و بررسی خوشنویسی سال 1393 در تاریخ پنج شنبه 29 آبان ماه ساعت 4 عصر در محل انجمن خوشنویسان لاهیجان برگزار میگردد.

 

چلیپــا

ای خــالق هـر بلنــد و پستی

شش چیز عطا بکن ز هستی

ایمــــان و امــان و تنـــدرستی

علـــم و عمــل و فـراخ دستی

 

دو سطری با ترکیب دلخواه

 

به جـز رزق مقـــدر نیست ممکن حاصــل کامت

و گر چون عنکبوتان رشته در صد بام و در پیچی

 

 

لطفا آثار خود را تا تاریخ 27 آبان ماه 1393 جهت اسکن و اماده سازی به دفتر انجمن خوشنویسان لاهیجان تحویل نمایید .

با سپاس

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 80