انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

رونمایی کتاب رباعیات خیام استاد عباس اخوین

رونمایی کتاب رباعیات خیام استاد عباس اخوین

رونمایی کتاب رباعیات خیام استاد عباس اخوین

بروز ترین های آثار

Last posts
رونمایی کتاب رباعیات خیام استاد عباس اخوین
توضیح اثر :

رونمایی کتاب رباعیات خیام
خوشنویسی : استاد عباس اخوین
خانه هنرمندان - 14 دی
از ساعت 16 تا 18

مشخصات کتاب :
خوشنویسی سال 1383 استاد
قطع رحلی
چاپ نفیس

توضیحات / دانلود گزارش کد : 123