انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

سوال چليپا براي جلسه نقد و بررسي پنج شنبه 27 شهريور 93

سوال چليپا براي جلسه نقد و بررسي پنج شنبه 27 شهريور 93\\\\انجمن خوشنويسان لاهيجان\\\\جلسه نقد و بررسي\\\\جلسه انجمن خوشنويسان لاهيجان

سوال چليپا براي جلسه نقد و بررسي پنج شنبه 27 شهريور 93\\\\انجمن خوشنويسان لاهيجان\\\\جلسه نقد و بررسي\\\\جلسه انجمن خوشنويسان لاهيجان

بروز ترین های آثار

Last posts
سوال چليپا براي جلسه نقد و بررسي پنج شنبه 27 شهريور 93
توضیح اثر :

با سلام

سوال چليپا براي جلسه نقد و بررسي پنج شنبه 27 شهريور ساعت 5 عصر بشرح زير مي باشد ...

 

بهـر تو به بـر و بحـر بشتـافته ام

هــامون ببريده ، كوه بشكافته ام

از هر چه رسيده پيش رو تافته ام

تــا ره به حــريم وصـل تو يافتـه ام

 


 

سوال دو سطري

ز درك غايت علمش عيون مدركه قاصر

ز كنه آيت نعتش ، نفوس ناطقه مضطر


لطفا تا پايان روز 25 شهريور ماه 93 آثار خود را به دفتر انجمن خوشنويسان لاهيجان تحويل نمايد.

 

باتشكر

روابط عمومي انجمن خوشنويسان لاهيجان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 41