سایت اطلاع رسانی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

سومین جلسه نقد و بررسی خوشنویسی سال 97,

سومین جلسه نقد و بررسی خوشنویسی سال 97,نقد,نقد و بررسی,بررسی خط,خط,خوشنویسی,خوشنویسان ایران,انجمن خوشنویسان,لاهیج هنر,لاهیجان,ایران,سایت هنرمندان ایران,هنرهای ت

سومین جلسه نقد و بررسی خوشنویسی سال 97
توضیح اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 آبان 97

 

چلیپا :

 

نبینـــد مدعـی جــز خویشتـن را

که دارد پـــرده پنــــدار در پیـش

گـرت چشــم خــدا بینـی ببخشنــد

نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش

 

 

قطعه نویسی :

 

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

 

 پی نوشت 1 : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

 

 پی نوشت 2 :سعی شود فقط 2 اثر اماده شود.


 

 

تاریخ ارسال:تا تاریخ 23 آبان 1397

 

 

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4 عصر 24 آبان 97

 

 

محل برگزاری آزمون :دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

 

 

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir

 

به کوشش :مهندس مشعوف

توضیحات / دانلود گزارش کد : 348