انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 14 اسفند ماه 1393,جلسه نقد و برسی,انجم

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 14 اسفند ماه 1393,جلسه نقد و برسی,انجمن خوشنویسان لاهیجان ,انجمن خوشنیوسان ,طراح سایت,مدیرذ سایت ,طراح وبلاگ ,وبلاگ نویسی,سایت ن

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 14 اسفند ماه 1393,جلسه نقد و برسی,انجمن خوشنویسان لاهیجان ,انجمن خوشنیوسان ,طراح سایت,مدیرذ سایت ,طراح وبلاگ ,وبلاگ نویسی,سایت ن

بروز ترین های آثار

Last posts
فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 14 اسفند ماه 1393
توضیح اثر :

 

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 14 اسفند ماه 1393

 

 

اشعار انتخابی جلسه نقد خوشنویسی توسط استاد گل بستانی

 

 

چلیپا :

 

 

هر کــه فریـــاد رس روز مصیبت خواهــــد

گـــو در ایـــام سلامت به جوانمــردی کوش

بنـــده حلقـــه به گــوش ارننـــوازی بــــرود

لطف کـن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش

 

 

دو سطری:

 

 

هر آدمیی که مهر مهرت                      در وی نگرفت سنگ خاراست

علم دولت نوروز به صحرا برخاست زحمت لشکر  سرما ز سر ما برخاست

 

 

 

تاریخ ارسال:تا تاریخ 12 اسفند 1393

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4 عصر 14 اسفند ماه 1393

محل برگزاری آزمون : انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

 پی نوشت : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 131