سایت اطلاع رسانی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 2 بهمن ماه 1393,انجمن خوشنویسان لاهیجا

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 2 بهمن ماه 1393,انجمن خوشنویسان لاهیجان,فراخوان ,خوشنویسی ,جلسه خوشنویسی ,لاهیجان ,مدیر سایت ,مشعوف,بهمن ماه,جلسه بهمن ماه,

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4:30 عصر 9 بهمن ماه 1393
توضیح اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 2 بهمن ماه 1393

 

 

اشعار انتخابی جلسه نقد خوشنویسی توسط استاد شمسی

 

 

چلیپا :

 

 

خـاقـانیـــا کســان که طریـق تو می رونـد

زاغـنــــد و زاغ را روش کـبــــک آرزوسـت

گیـــرم که مارچوبه کنـد تن به شــکل مار

کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست

 

 

دو سطری:

 

 

گر پریشان است مجموع خطم معذور دار

کز جفای دهر دون هستم پریشان روزگار

 

 

 

تاریخ ارسال:تا تاریخ 30 آذر 1393

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4:30 عصر 9 بهمن ماه 1393

محل برگزاری آزمون : انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

 پی نوشت : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 121