انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 اردیبهشت 94,انجمن خوشنویسان لاهیجان

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 اردیبهشت 94,انجمن خوشنویسان لاهیجان,فراخوان,فراهوان خوشنویسی,خوشنویسان,سایت خوشنویسان,معروف ترین سایت خوشنویسان,مشعوف

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 اردیبهشت 94,انجمن خوشنویسان لاهیجان,فراخوان,فراهوان خوشنویسی,خوشنویسان,سایت خوشنویسان,معروف ترین سایت خوشنویسان,مشعوف

بروز ترین های آثار

Last posts
فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 اردیبهشت 94
توضیح اثر :

فراخوان دوره پنجم استادی انجمن خوشنویسان ایران

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 اردیبهشت 94

 

چلیپا :

 

مـــا لعبتـکانیم و فلک لعبـت بـــاز

از روی حقیقتـی نه از روی مجاز

بازی چو همـی کنیم بر نطع وجـود

افتیــم به صندوق عـدم یک یک باز

 

 

دو سطری:

مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش

لیکـنش مهــر و وفــا نیست خدایــا بـدهش

 

تاریخ ارسال:تا تاریخ 22 اردیبهشت 1394

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4 عصر 24 اردیبهشت ماه 1394

محل برگزاری آزمون : انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

 پی نوشت : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 143
لینک اخبار سینما

اخبار هنری

اخبار هنرمندان

فراخوان ها

فراخوان ها

فراخوان هنرمندان

لینک نقد و بررسی

نقد و بررسی

نقد و بررسی