سایت اطلاع رسانی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 28 خرداد 94,فراخوان,فراخوان خوشنویسی,خ

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 28 خرداد 94,فراخوان,فراخوان خوشنویسی,خوشنویسی لاهیجان,انجمن خوشنویسان لاهیجان,لاهیج هنر,مهندس مشعوف,پرتال خوشنیوسی,عکس سایت خوشن

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 28 خرداد 94
توضیح اثر :

لیپا :

 

تو می روی و دل ز دست می رود

مرو که با تو هرچه هست می رود

شـب غـم تــو نیـــز بگـــذرد ولـــی

در ایـن میـــان دلـی ز دست می رود

 

 

دو سطری:

امید عافیتم بود ، روزگار نخواست

قــــرار عیـــش و امـــان داشتــــم


 

شعرهای فراخوان این جلسه انتخاب شده استاد شمسی می باشد

 پی نوشت : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

شعر از ه-ا : سایه

تاریخ ارسال:تا تاریخ 26 خرداد 1394

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4 عصر 28 خرداد ماه 1394

محل برگزاری آزمون : انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

 

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 153