جلسه نقد و بررسی روز یکشنبه مورخ 26 آذر ماه سال 1402 مصادف با شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) با آثار خوشنویسان شرق گیلان با حضور اساتید برجسته آقایان: گلبستانی/ سلامت منش/ بیگ محمدی / فلاح دوست / علوی / درگاهی/ زابلی/ حسن پور اشکوری/ کشاورز شیخانی / امیری/غلامپور / مشعوف / عبدی / گلپرور / سمامی / تقی زاده / شعبانی / طاهری / فرخی / عطائی و خانمها: زائری مقدم / رجبی و جمعی از هنردوستان در محل انجمن خوشنویسان برگزار شد. در این جلسه هنرمندان آثار خود را در قالب چلیپا با متن زیر ارائه کرده و اساتید نیز با بیان نقطه نظرات خود آثار را مورد نقد و بررسی قرار دادند

چهار چیز که اصل منافع است و منال / نیرزد آن به چهار دگر در آخر حال

گنه به شرم ندامت، عمل به ذلت عزل / بقا به تلخی مرک و طمع به ذل سوال