انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

دستورالعمل برگزاری کلاسهای دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

دستورالعمل برگزاری کلاسهای دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

دستورالعمل برگزاری کلاسهای دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

بروز ترین های آثار

Last posts
 دستورالعمل برگزاری کلاسهای دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران
توضیح اثر :

 دوره فوق ممتاز

دستورالعمل برگزاری کلاسهای دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران 

 

قابل توجه مدیران محترم شعب:

* شعب موظف هستند تمام فرمها را در قطع اصلی 4 A پرینت گرفته و در آرشیو خود نگاه دارند.

* شعب موظف هستند دستورالعملها و بخشنامه های صادره را پرینت گرفته و در تابلو اعلانات نصب نمایند.

* شعب مستحضر باشند که هنرجویانی که اسامی آنها طی لیست شماره 40 تا آخر مهرماه امسال به انجمن ارسال نگردد ، 

  در مقطع آزمون ها باید شرایط هنرجوی متفرقه را احراز نمایند و هیچگونه تخفیف و ملاحظه ای صورت نخواهد پذیرفت.

* از مدیران محترمی که با دقت تمام و نظم ویژه ای از دستورالعملها و فرمها  مبادرت به بهره برداری می نمایند ،

  کمال سپاسگزاری را داریم.                                                                                                 

 

پاینده و پیروز باشید

 مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران

عارف براتی

 

دستورالعمل کلاسهای فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

دستورالعمل کلاسهای فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

دستورالعمل کلاسهای فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

دستورالعمل کلاسهای فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

دستورالعمل کلاسهای فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

دستورالعمل کلاسهای فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

 

 

  روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 86