انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

فراخوان جلسه نقد و بررسی پنج شنبه 7 آبان 94,Call Session Review Thursd

فراخوان جلسه نقد و بررسی پنج شنبه 30 مهر 94,Call Session Review Thursday 30 Persian date Mehr 94,فراخوان خوشنیوسی,انجمن خوشنیوسان لاهیجان,سایت انجمن خوشنیوسان,س

فراخوان جلسه نقد و بررسی پنج شنبه 30 مهر 94,Call Session Review Thursday 30 Persian date Mehr 94,فراخوان خوشنیوسی,انجمن خوشنیوسان لاهیجان,سایت انجمن خوشنیوسان,س

بروز ترین های آثار

Last posts
فراخوان جلسه نقد و بررسی پنج شنبه 7 آبان 94
توضیح اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 7 آبان 94

چلیپا :

 

ما سینه زدیم دیگران باریدن

از هرچه که دم زدیم انها دیدند

مـا مـدعیــان صــف اول بودیـم

از آخــر مجلس شهــدا را چیدند

 

 پی نوشت : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

 

تاریخ ارسال:تا تاریخ 5  آبان  1394

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 5 عصر 7 آبان 94

محل برگزاری آزمون : انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 169