سایت اطلاع رسانی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

مصاحبه با استاد امیرخانی در مجله حامیان,Interview with Professor Amirk

مصاحبه با استاد امیرخانی در مجله حامیان(میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ایرانیان) ,روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران ,مصاحبه مجله حامیان با استاد امیرخانی در

مصاحبه با استاد امیرخانی در مجله حامیان
توضیح اثر :

پوستر مصاحبه استاد امیرخانی

مصاحبه با استاد امیرخانیاستاد امیرخانی

مصاحبه با استاد امیرخانی

مصاحبه با استاد امیرخانی

مصاحبه با استاد امیرخانی

روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران

شعبه لاهیجان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 173