انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

انجمن خوشنویسان ایران

فراخوان همایش منطقه‌ای خوشنویسی چلیپا منتشر شد.,زمان فراخوان همایش منطقه‌ای خوشنویسی چلیپا خوزستان,فراخوان,فراخوان خوشنویسی,زمان دقیق فراخوان,خوشنویس,چلیپا,اثر خوشنیوسی,هنر,لاهیج هنر,هنر خوشنویسی,انجم

بروز ترین آثار

Last posts
آخرین فراخوان نقد و بررسی سال 98 همراه با جوایز ارزشمند
درباره اثر :

آخرین فراخوان جلسه نقد و بررسی سال 1398

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 367
اثر بسیار زیبا از استاد علیرضا بیگ محمدی - 1396
درباره اثر :

اثر بسیار زیبا از استاد علیرضا بیگ محمدی - 1396

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 355
اثر جدید استاد سلامت منش در مهر 97
درباره اثر :

اثر جدید استاد سلامت منش در مهر 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 347
فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 1 خرداد 97
درباره اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 1 خرداد 97

 

 

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 328
تصاویر آزمون روز 5 و 6 بهمن ماه 96 انجمن خوشنویسان لاهیجان
درباره اثر :

تصاویر آزمون روز 5 و 6 بهمن ماه 96 انجمن خوشنویسان لاهیجان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 311
چلیپای جدید استاد سلامت منش در دی ماه 1396
درباره اثر :

چلیپای جدید استاد سلامت منش در دی ماه 1396

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 292
اخبار فراخوان پانزدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی لرستان
درباره اثر :
دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 268
اثر استاد سلامت منش - اردیبهشت 96
درباره اثر :

اثر استاد سلامت منش - اردیبهشت 96

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 265
زمان فراخوان همایش منطقه‌ای خوشنویسی چلیپا خوزستان
درباره اثر :
دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 264

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران