انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

برنامه امتحانات

برنامه و دستورالعمل امتحانات فوق ممتاز تیر 98     موافقت شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با برگزاری آزمون فوق ممتاز ۲۰و۲۱تیرماه۹۸   درمحل انجمن خوشنویسان لاهیجان  

بروز ترین آثار

Last posts
 برنامه و دستورالعمل امتحانات فوق ممتاز تیر 98
درباره اثر :

برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری فوق ممتاز تیرماه 98

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 360

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران