انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

سایت هنرمندان

دو اثر جدید از استاد سلامت منش - آذر 96,آثار خوشنویسی,خوشنویسان,انجمن خوشنویسان,خوشنویسان ایران,سلامت منش,هنر,اخبار هنری,هنرمندان,چلیپا استاد سلامت منش,سیاه مشق استاد سلامت منش,خوشنویسی,خطاطی,آثار هنر

بروز ترین آثار

Last posts
فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 28 شهریور 98
درباره اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 28 شهریور 98

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 361
اثر زیبا از استاد بیگ محمدی
درباره اثر :

اثر زیبا از استاد بیگ محمدی

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 357
اثر بسیار زیبا از استاد علیرضا بیگ محمدی - 1396
درباره اثر :

اثر بسیار زیبا از استاد علیرضا بیگ محمدی - 1396

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 355
اثر جدید استاد سلامت منش در مهر 97
درباره اثر :

اثر جدید استاد سلامت منش در مهر 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 347
اولین نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان انجمن خوشنویسان لاهیجان در سال 97
درباره اثر :

اولین نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان انجمن خوشنویسان لاهیجان در سال 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 335
اثر جدید استاد سلامت منش - خرداد 97
درباره اثر :

اثر جدید استاد سلامت منش - خرداد 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 334
اثر جدید استاد بیگ محمدی در دی ماه 1396
درباره اثر :

اثر جدید استاد بیگ محمدی در دی ماه 1396

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 291
برنامه سراسری میاندوره ای 1396 انجمن خوشنویسان
درباره اثر :

برنامه سراسری میاندوره ای 1396 انجمن خوشنویسان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 288
 اثر جدید از استاد سلامت منش - آذر 96
درباره اثر :

 اثر جدید از استاد سلامت منش - آذر 96

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 287

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران