انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

مشعوف

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 2 بهمن ماه 1393,انجمن خوشنویسان لاهیجان,فراخوان,خوشنویسی,جلسه خوشنویسی,لاهیجان,مدیر سایت,مشعوف,بهمن ماه,جلسه بهمن ماه,

بروز ترین آثار

Last posts
مصاحبه استاد بیگ محمدی در شبکه باران
درباره اثر :

مصاحبه استاد بیگ محمدی در شبکه باران

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 365
آثار نمایشگاه خوشنویسی خانم حمیرا حیدری -اردیبهشت94
درباره اثر :

 

آثار نمایشگاه خوشنویسی خانم حمیرا حیدری

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 148
آثار دوست هنرمند جناب افخمی
درباره اثر :

 

 

آثار دوست هنرمند جناب افخمی

 

 

در ادامه می توانید مشاهده بفرمائید ....

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 147
برنامه امتحانات پایان دوره ای سراسری 94
درباره اثر :

امتحانات خرداد 94

 

اصلاحیه انجام شد

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 144
فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 اردیبهشت 94
درباره اثر :

فراخوان دوره پنجم استادی انجمن خوشنویسان ایران

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 اردیبهشت 94

 

چلیپا :

 

مـــا لعبتـکانیم و فلک لعبـت بـــاز

از روی حقیقتـی نه از روی مجاز

بازی چو همـی کنیم بر نطع وجـود

افتیــم به صندوق عـدم یک یک باز

 

 

دو سطری:

مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش

لیکـنش مهــر و وفــا نیست خدایــا بـدهش

 

تاریخ ارسال:تا تاریخ 22 اردیبهشت 1394

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4 عصر 24 اردیبهشت ماه 1394

محل برگزاری آزمون : انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

 پی نوشت : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 143
زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4:30 عصر 9 بهمن ماه 1393
درباره اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 2 بهمن ماه 1393

 

 

اشعار انتخابی جلسه نقد خوشنویسی توسط استاد شمسی

 

 

چلیپا :

 

 

خـاقـانیـــا کســان که طریـق تو می رونـد

زاغـنــــد و زاغ را روش کـبــــک آرزوسـت

گیـــرم که مارچوبه کنـد تن به شــکل مار

کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست

 

 

دو سطری:

 

 

گر پریشان است مجموع خطم معذور دار

کز جفای دهر دون هستم پریشان روزگار

 

 

 

تاریخ ارسال:تا تاریخ 30 آذر 1393

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4:30 عصر 9 بهمن ماه 1393

محل برگزاری آزمون : انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

 پی نوشت : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 121

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران