انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

نقد

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 1 شهریور 97,دومین فراخوان نقد و بررسی خوشنویسی سال 97,نقد و بررسی,بررسی,نقد,فراخوان,فراخوان خوشنویسی,خوشنویسی,خوشنویسان,انجمن خوشنویسان,لاهعیجان,لاهیج هنر,ایران,

بروز ترین آثار

Last posts
سومین جلسه نقد و بررسی خوشنویسی سال 97
درباره اثر :

سومین جلسه نقد و بررسی خوشنویسی سال 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 348
دومین فراخوان نقد و بررسی خوشنویسی سال 97
درباره اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 1 شهریور 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 339

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران