انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

نمایشگاه خوشنویسی

لولویی مهر,نمایشگاه,نمایشگاه خوشنویسی,آثار خوشنویسی,شکسته نستعلیق,خوشنویسی نستعلیق,http://akhoshnvisanl.r98.ir,اخبار هنری,هنرمندان,هنرمندان خوشنوس,خوشنویسی معاصر,نمایشگاه خوشنویسی معاصر,سوالات آزمون د

بروز ترین آثار

Last posts
مصاحبه استاد بیگ محمدی در شبکه باران
درباره اثر :

مصاحبه استاد بیگ محمدی در شبکه باران

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 365
نمایشگاه خوشنویسی در پیشگاه جانان
درباره اثر :

نمایشگاه خوشنویسی در پیشگاه جانان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 364
آثار سومین فراخوان نقد و بررسی 24 آبان 97 لاهیجان
درباره اثر :

آثار سومین فراخوان نقد و بررسی 24 آبان 97 لاهیجان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 351
اولین نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان انجمن خوشنویسان لاهیجان در سال 97
درباره اثر :

اولین نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان انجمن خوشنویسان لاهیجان در سال 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 335
برپایی نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی استادان
درباره اثر :

برپایی نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی استادان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 289
اخبار فراخوان اولین نمایشگاه مشترک هنرمندان استان مرکزی
درباره اثر :
دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 262
نمایشگاه دوسالانه هنر توحیدی خوشنویسی در موزه هنرهای معاصر اصفهان
درباره اثر :

نمایشگاه آثار نخستین دوسالانه هنر توحیدی خوشنویسی در موزه هنرهای معاصر اصفهان

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 249
 سوالات آزمون دی ماه 1393
درباره اثر :

 

ادامه مطلب »»»»»»»»»»»

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 134

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران