انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

نمایشگاه هنر تجسمی

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 24 آبان 97   چلیپا :   نبینـــد مدعـی جــز خویشتـن را که دارد پـــرده پنــــدار در پیـش گـرت چشــم خــدا بینـی ببخشنــد نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش     قطعه نویسی :   در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم    پی نوشت 1 : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.    پی نوشت 2 :سعی شود فقط 2 اثر اماده شود.     تاریخ ارسال:تا تاریخ 23 آبان 1397     زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 4 عصر 24 آبان 97     محل برگزاری…

بروز ترین آثار

Last posts
سومین جلسه نقد و بررسی خوشنویسی سال 97
درباره اثر :

سومین جلسه نقد و بررسی خوشنویسی سال 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 348

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران