انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

هنری

برنامه و دستورالعمل های امتحانات فوق ممتاز 94 خوشنویسان ایران,دانلود برنامه و دستورالعمل های امتحانات فوق ممتاز 94 خوشنویسان ایران,فوق ممتاز,خوشنویسی,اخبار هنری,خبرخهای هنری,هنری,هنرمند,هنرمندان,هنرمن

بروز ترین آثار

Last posts
سیاه مشق زیبا از استاد بیگ محمدی-آبان 98
درباره اثر :

سیاه مشق زیبا از استاد بیگ محمدی

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 366
چلیپای استاد فلاح دوست در آذر 97
درباره اثر :

چلیپای استاد فلاح دوست در آذر 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 354
اثر زیبای استاد سلامت منش در آبان 97
درباره اثر :

اثر زیبای استاد سلامت منش در آبان 97

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 352
اثر چلیپای میرعماد
درباره اثر :

اثر چلیپای میرعماد

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 278
چلیپا اثر جناب صادق شیخ ممو
درباره اثر :

اثر چلیپای میرعماد

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 276
اثر استاد جواد بختیاری
درباره اثر :

اثر استاد جواد بختیاری

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 194
اثر استاد میر حسین زنوزی
درباره اثر :
دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 187
انعکاس نشست خبری انجمن خوشنویسان ایران در رسانه های مختلف
درباره اثر :

انعکاس نشست خبری انجمن خوشنویسان ایران در رسانه های مختلف

 

Iranian Calligraphers Association press conference reflected in various media

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 175
برنامه و دستورالعمل های امتحانات فوق ممتاز 94 خوشنویسان ایران
درباره اثر :

 

 دانلود دستورالعمل ها و فرم های اکسل

 

 

 

 

در ادامه »»»

دریافت و تماشای اثر گزارش کد : 145

اخبار هنری

آثار هنرمندان لاهیجان

اخبار فراخوان ها

اخبار فراخوان های انجمن

بخش آثار

آثار اساتید ایران